Welkom bij Stichting Kram !

Kram biedt ambulante diagnostiek en behandeling op maat aan kinderen, jongeren en hun gezin en netwerken met opvoedings- en ontwikkelingsstagnaties en bij (vermoedens van) psychiatrische problemen.

Ook volwassenen kunnen terecht bij Kram voor ambulante diagnostiek en behandeling op maat, wanneer er een hulpvraag is op psychologisch of psychiatrisch gebied. 

Kram wil deze doelstelling bereiken door hulp te verlenen op een wijze die Kram is:

Kortdurend,

Resultaatgericht,

Ambulant en

Methodisch.

 

 LET OP !

Afspraken dienen 48 uur van tevoren worden afgezegd, anders zijn wij genoodzaakt de kosten van de afspraak in rekening te brengen.

 

Wachttijden

Tussen aanmelding en intakegesprek / start behandeling: 12- 16 weken.